תקציר מערכת העצבים ההיקפית ועוד

מערכת עצבים היקפית ובתוכה מערכת אוטונומית ורצונית (סומטית). מדדים להשוואה בין מוח אדם לבעלי חיים אחרים. השפעת תהליכי למידה וזיכרון על המוח.