תקציר מערכת העצבים - מבנה ופעילות מוח הגולגולת

העמקה לגבי מוח הגולגולת - מבנה ופעילות. מיפוי אזורי תפקוד במוח.