תקציר מערכת העצבים המרכזית מבנה ותפקידים

מבנה מארכת העצבים המרכזית: מוח השדרה, ומוח הגולגולת. פירוט מבנה מוח הגולגולת ותפקידי חלקיו.