תקציר פעולת מערכת העצבים

אופן הפעולה של מערכת העצבים, דוגמאות של גירויים חיצוניים ופנימיים, תגובת רפלקס.