תקציר מערכת העצבים - סמים ואלכוהול

פעולת סמים המשפיעים על פעילות מערכת העצבים - סמים לדוגמה הקוקאין, ואלכוהול. תיאור ההתמכרות והנזק