דוגמאות להתערבות האדם בתהליכים אבולוציוניים, והשפעת התערבות זו