תקציר אקולוגיה 20 - המחיר הסביבתי חלק ב'

ההשפעות השליליות של מעורבות האדם בטבע, המחיר שהסביבה משלמת על התערבות זו חלק ב'