תקציר אקולוגיה 18 - חקלאות כדוגמה להשפעת האדם על הסביבה

חקלאות כדוגמה להשפעת האדם על הסביבה