תקציר אקולוגיה 17 - אקולוגיה ואבולוציה

תיאוריית האבולוציה ותרומתה להסבר יצירת מינים חדשים ומגוון