תקציר אקולוגיה 16 - מגוון ביולוגי ושונות

מקורות השונות ותרומתן למגוון העצום של תכונות בצאצאים