תקציר אקולוגיה 22 - השפעות האדם על תהליכים אבולוציוניים

דוגמאות להתערבות האדם בתהליכים אבולוציוניים, והשפעת התערבות זו