תקציר עמ' 400 - ת. 20

מציאת וקטור וסקלר בעזרת חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי