תקציר עמ' 394 - ת. 10

חישוב נפח פירמידה שקודקודיה נתונים