תקציר עמ' 380 - ת. 6

הוכחת טענה בטריגונומטריה במשולש בעזרת וקטורים