תקציר עמ' 373 - ת. 9

הוכחת טענות גאומטריות במרובע בעזרת וקטורים