תקציר עמ' 366 - ת. 34

בעיות מינימום ומקסימום במרחב