תקציר עמ' 361 - ת. 11

חישוב אורכי וקטורים וזויות במנסרה ישרה