תקציר עמ' 344 - ת. 20

מציאת זוית בין וקטורים ואורך וקטור