תקציר עמ' 220 - ת. 8

תרגיל חזרה בנושא מקומות גיאומטריים עם פרבולה