תקציר מערכת הצורות - הפועל: גופים, זמנים, שורשים ובניינים