תקציר מערכת הצורות – הקדמה: הגה, עיצור, תנועה, שווא, דגש