תקציר פוטנציאל ג

הקשר בין שדה חשמלי והפרש פוטנציאלים - כולל דוגמה משאלות בגרות