תקציר פוטנציאל ב

הפוטנציאל החשמלי של שדה כדור מוליך טעון או קליפה כדורית טעונה