הפוטנציאל החשמלי של שדה שנוצר ע"י מטען נקודתי או מערך של מטענים נקודתיים