הפוטנציאל החשמלי של שדה אחיד , כולל חישוב עבודה שנעשית על מטענים הקוגתיים שמועברים בין נקודות באותו שדה