תקציר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ג

הגדרת הפוטנציאל החשמלי וחישוב עבודת כוח חשמלי בעזרת הפרש פוטנציאלים