האנרגיה של מטען נקודתי בסביבת קליפה כדורית טעונה או כדור מוליך טעון