האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של מטענים נקודתיים כולל מס דוגמאות