תקציר חוק קולון ג

השדה החשמלי שיוצר מטען נקודתי סביבו וקווי השדה החשמלי