תקציר תופעות חשמליות א

מה הוא כוח חשמלי? מה הוא מטען חשמלי?