תקציר משפט מורכב- נושא,נשוא

שיעור ארבעה עשר בתחביר הלמד על המשפט המורכב וננתח דוגמאות