תקציר משפט מחובר

שיעור שלושה עשר בתחביר נלמד על משפט מחובר, וננתח דוגמאות