תקציר נושא סתמי

שיעור עשירי בתחביר- נלמד מה הוא נושא סתמי