תקציר דלתון

נלמד את הגדרתו של דלתון קמור, קעור והתכונות