תקציר אקולוגיה 15 - ברירה טבעית

השפעת תהליכי ברירה טבעית על שכיחות תכונה באוכלוסייה