תקציר אקולוגיה 14 - בתי הגידול בישראל

התאמות צמחים ובעלי חיים למגוון בתי גידול בישראל