שיעור רביעי בתחביר - נלמד על המושא ונתרגל את כל התפקידים התחביריים שלמדנו: נושא, נשוא, תמורה, לוואי, תיאור, מושא.