תקציר הפועל בהווה חלק א'

في هذا الدّرس يتعرّف الطّالب على المضارع المعتل الآخر( واو، ياء، ألف) وكيف يعرب في حالة الرّفع والنّصب والجزم