תקציר הפועל בעבר חלק ב'

فيعرّف الطّالب على الماضي المبني على الضّم والمبني على السكون