ניתוח הסמלים ביצירה ומשמעותם - תרומתם לעיצוב העלילה