תקציר פרנהיים - הסמלים 10 מתוך 12

ניתוח הסמלים ביצירה ומשמעותם - תרומתם לעיצוב העלילה