שיעור שני נלמד בו על סוגי השווים: שווא נח, שווא נע, שווא מרחף, וננתח דוגמאות.