בשיעור זה נכיר מה מאפיין שם עצם, ונזהה שם עצם במשפט.