תקציר מערכת הבניינים

בשיעור זה נכיר את שבעת הבניינים בעברית ו נכיר את הבניינים פעל (קל) ונפעל.