תקציר עיצורים גרוניים

( נכיר את התופעות הקשורת לעיצורים הגרוניים (האחרע