תקציר חסרי פ"נ

בשיעור זה נכיר את מאפייני גזרת החסרים: חסרי פ"נ