תקציר תופעות בניין התפעל

נכיר את התופעות של בניין הִתְפַעֵל.