תקציר בניין הפעיל-הופעל

נכיר את הבניינים הִפְעִיל והֻפְעַל