תקציר מאפייני הפועל

שיעור מספר ראשון במערכת הצורות- נלמד על נטיית הפועל, על מערכת הזמנים, ועל מערכת הגופים בעברית