תקציר פונקציית הערך המוחלט

פונקציית הערך המוחלט, הפונקציה f(x) = IxI , אי הגזירות של הפונקציה f(x) = IxI באפס, התיאור הגרפי של פונקציה עם ערך מוחלט