תקציר מספר מרוכב

ההגדרה של מספר מרוכב, מספר מדומה, מספר מרוכב, החלק הממשי, החלק המדומה, מספרים ממשיים